L O A D I N G . . .

REGELS squash reserveren

Squashers kunnen tot maximaal een week vooruit reserveren. Reserveren voor "vandaag over een week" kan telefonisch vanaf 9.00 uur ’s ochtends, via internet vanaf middernacht.

Reserveringen kunnen 24 uur per dag worden gemaakt via www.bress-sportcenter.nl of gedurende de openingstijden telefonisch via 076 521 54 52.

Een speelperiode staat voor minimaal 30 minuten.

Heeft overdag speler 1 een kaart en de medespeler niet dan betaalt de medespeler het normale tarief. Wordt er overdag met 3 of meer personen op 1 baan gespeeld, dan moet altijd de volledige baanhuur betaald worden, tenzij alle spelers in het bezit zijn van een kaart (maand/jaarkaart, BRESS Sportkaart of OV-jaarkaart), dan geldt het tarief wat aan de desbetreffende kaart verbonden is.

Spelers mogen in piektijd maximaal 1 x 60 minuten spelen. Personeel van BRESS mag van deze regel afwijken.

De reserverende speler is aansprakelijk voor alle eventuele kosten, dus ook die van de medespeler. Spelers kunnen uiteraard individueel afrekenen. Welke bedragen in rekening worden gebracht, hangt af van de status van de beide spelers op het moment van spelen. Welke kosten in rekening worden gebracht staat vermeld in de bevestiging van de reservering, die het systeem automatisch per e-mail verzendt.

Reserveringen die binnen 2 uur voor de speelperiode worden gemaakt, worden niet per e-mail bevestigd. Betrokken spelers dienen dan, voorzover ze dat nodig vinden, vooraf aan het personeel te vragen welke kosten er in rekening zullen worden gebracht. Achteraf wordt niet over in rekening gebrachte bedragen gediscussieerd.

Een gemaakte reservering kan worden geannuleerd. Tot 12 uur voor de aanvang van de geboekte speelperiode kan de reserverende speler de boeking ongedaan maken via “online squash inboeken” of telefonisch tijdens de openingsuren via 076 521 54 52. Een mail hiertoe zenden is niet mogelijk. Indien de annulering tijdig plaatsvindt, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Korter dan 12 uur van tevoren annuleren brengt ook annuleringskosten met zich mee. Annuleringen worden, ongeacht het moment waarop ze plaatsvinden per e-mail bevestigd met vermelding van de annuleringskosten. In rekening gebrachte annuleringskosten worden gecrediteerd wanneer de betreffende baan alsnog door anderen (zoals spelers die op de wachtlijst staan) wordt gereserveerd. De annuleringskosten bedragen a) Abonnementen (avond): beurt vervalt zonder vervangende datum. b) Al het overige (waaronder ook maandkaarten): volledige baanhuur. Annuleringskosten worden niet in rekening gebracht: Wanneer een reservering binnen een uur ongedaan wordt gemaakt (er wordt dan aangenomen dat er sprake was van een vergissing). BELANGRIJK. Wanneer spelers zich niet melden bij receptie of bar dan gaat het systeem er vanuit dat de spelers niet kwamen opdagen, dat er dus sprake is van een annulering binnen de gestelde termijn van 12 uur. Waarna annuleringskosten in rekening worden gebracht. Op dit punt is discussie achteraf niet mogelijk.

Het kunnen reserveren via het internet is een privilege voor spelers van BRESS Sportcenter. Dat privilege kan (tijdelijk) buiten werking worden gesteld. Tot deze drastische stap wordt overgegaan wanneer bij het maken van een reservering, met het doel toch twee perioden te kunnen spelen, de naam van een andere speler wordt misbruikt. Het privilege wordt ook ingetrokken als er naar de opvatting van BRESS Sportcenter/ BRESS te makkelijk wordt omgegaan met reserveringen en annuleringen of in geval van misbruik van het reserveringssysteem.

Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres-, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de bedrijfsvoering BRESS sportcenter / Bress. BRESS Sportcenter/ BRESS zal deze gegevens echter nooit op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is Baanreserveren.nl, dat moet worden beschouwd als uitvoerder van BRESS Sportcetner/ BRESS, zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Spelers gaan ermee akkoord dat het internet reserveringssysteem te allen tijde ondergeschikt is aan beslissingen genomen door het management en medewerkers van BRESS Sportcenter/ BRESS.